Topics
Facilities
Format
Genre
Usage

Use <Ctrl> or (⌘) keys to select multiple terms

1 items
Letter from incarcerees requesting release of prisoners, April 17, 1944 (ddr-csujad-2-14)
doc Letter from incarcerees requesting release of prisoners, April 17, 1944 (ddr-csujad-2-14)
Letter from incarcerees requesting the release of 21 inmates from the army stockades at Tule Lake Camp. Names: Kazama, Masami; Shimada, Shunichi; Harauchi, Akio; Kusuda, Masanao; Gushiken, Yoshitsune; Gushiken, Yoshio; Matsumoto, Mitsuru; Matsumoto, Tsuneto; Masuoka, Hiro; Tarumoto, Sadaichi; Obara, Wataru; Shimamura, Hiroichi; Fujii, Yoshio; Aoki, Jin; Kurashige, Kenichi; Okata, Masanao; Nakahara, Tokushige; Morikawa, Masao; Morikawa, Shigeto; …
API