Amache Senior High School commencement program

Free to use This object is offered under a Creative Commons license. You are free to use it for any non-commercial purpose as long as you properly cite it, and if you share what you have created.

Learn more...

ddr-densho-390-6

Matsuoka Family Collection

06/24/1943

Programs

Document

 • Amache Senior High School
 • Hascall, Orin
 • Suzuki, Lester
 • Klein, Norreen
 • Lindley, James G.
 • Coy, S. Clay
 • Terry, Paul J.
 • Gounod, Charles
 • Stegner, Katharine
 • Goodson, Louise
 • Kasai, Kiyoshi
 • Akahoshi, Helen
 • Amemiya, Teiko Dorothy
 • Endo, Aiko
 • Fujihara, Molly Mari
 • Fukuda, Shizuka Biz
 • Fukui, Retha
 • Hamamoto, Mitsuko
 • Hamaoka, Hisae
 • Handa, Dorothy
 • Harada, Kazuko
 • Herota, Heroko
 • Hirose, Mizuye
 • Ichishima, Yoki
 • Ikesaki, Dorothy Sumiko
 • Inouye, Mary Mariko
 • Inouye, Neva
 • Inouye, Nobuye
 • Iwata Massae C.
 • Kakita, Alice Nobuko
 • Kasai, Cameo
 • Kawaguchi, Misako
 • Kawamura, Ruth Shinobi
 • Kiguchi, Sueko Marian
 • Kikuchi, Edna Shizuyo
 • Kitamura, Grace Nobuko
 • Kobayashi, Michi
 • Kochi, Haruko
 • Kochi, Mary
 • Konishi, Marion Tsuruko
 • Kubota, Jane Aiko
 • Kuge, Jane
 • Kurihara, Alice
 • Maeda, Marian
 • Makita, Ellen
 • Matsuda, Akiko
 • Matsuoka, Rose
 • Matsushita, Mary
 • Miura, Kiyoko
 • Miyake, Tsukiko
 • Mizutani, Miyo
 • Morimoto, Kay Kyoko
 • Mukaida, Matsumi
 • Nakagawa, Akiko
 • Nakano, Emiko
 • Nakano, Louise Mitsuko
 • Nishihara, Michiko
 • Nishikawa, Mitzie
 • Noda, Mary
 • Nomi, Amy Emiko
 • Ogata, Hisayo
 • Okuno, Shigeru
 • Ota, Fumie
 • Rikimaru, Mary Yuriko
 • Ryozaki, Misuko
 • Saisho, Mataye Jane
 • Saito, Violet Sumire
 • Sakamoto, Fusaye Betty
 • Sasaki, Sumiye
 • Sato, Dorothy Shigeko
 • Sato, Yoshiko Allyce
 • Seki, Betty Chiyeko
 • Shibata, Fuyuko
 • Shimada, Jayne Kiyoko
 • Shingu, Grace Kimiko
 • Soda, Alice S.
 • Sugioka, Masaye
 • Sugita, Yoshie
 • Tagawa, Fusako
 • Taguma, Shizuye
 • Takai, Betty Sueko
 • Takano, Teruko
 • Takao, Cowl K.
 • Takayama, Yoshie
 • Taniguchi, June
 • Taniguchi, Mary Kumiko
 • Taniguchi, Mory
 • Tanji, Flora
 • Tsumori, Bernice Ayako
 • Umeda, Halyne
 • Wada, Mary Kikuyo
 • Watanabe, Westna Ruriko
 • Yahiro, Eunice
 • Yasaki, Esther Kikuye
 • Yawata, Susie Grace
 • Yokohair, Yoshimi
 • Yokoi, Beth Setsuko
 • Yoshino, Mary Louise
 • Yoshino, Teresa S.
 • Abe, Bunshi
 • Abe, Tadao Ted
 • Aburano, Akio
 • Akiyama, George
 • Amamoto, Kenneth Ichiro
 • Arai, Theodore
 • Arii, Hideo
 • Asano, Hiroshi
 • Arimoto, Katsumi
 • Fujimoto, Kay
 • Fujita, Buddy Kaoru
 • Fukasawa, Harry Jin
 • Hamada, Miles Masayuki
 • Haratani, Thomas
 • Hirano, Hiro
 • Hirose, Sunao
 • Horiuchi, Yoshi
 • Iseri, Calvin H.
 • Ishida, Julius
 • Joe, Tomizo
 • Kamiya, Joe
 • Kashihara, Jack
 • Kashiwagi, Tom
 • Kato, Masao
 • Kawashima, Bobbie H.
 • Kawashima, Tak
 • Kimura, Jack Hisao
 • Kinoshita, Ted Tsuneo
 • Kinoshita, Yutaka
 • Kishi, Sherman
 • Kitagawa, Lefty Y.
 • Kiyono, Kazuo
 • Komatsubara, Frank
 • Maekawa, George
 • Matsukawa, Norio
 • Matsumura, Paul
 • Matsutani, Tom Isamu
 • Matsuyama, Harry
 • Matsuyama, John
 • Mayeda, Hajime
 • Moriguchi, Haluto
 • Morizono, Kazuo
 • Muranaga, Yoshio
 • Nabeta, Sumito
 • Nagamoto, Kenneth
 • Nagoshi, Mikio
 • Nakamura, Leland
 • Nakano, Sam
 • Nakatani, Frank S.
 • Natsumeda, Hideo
 • Niizawa, Chuichi
 • Nitta, Keiichi
 • Nogawa, Sam Sentare
 • Ogino, Tom
 • Okuda, Robert S.
 • Okuno, Tetsuo T.
 • Okuye, Samuel
 • Oshita, Mitsuye
 • Ota, Peter Kay
 • Rikimaru, Kenichi Roy
 • Sagara, Masao
 • Sameshima, Akira
 • Seta, Shigeru
 • Shigekuni, Henry M.
 • Shimada, Robert Takao
 • Sugawara, Joe S.
 • Sugiura, Tsutomu
 • Takahashi, Chester
 • Tanabe, Kenneth T.
 • Tanaka, Thomas Ryo
 • Tanaka, Tsunenori
 • Tanji, Taro
 • Tominaga, Edward K.
 • Uriyu, Taro George
 • Usui, Masaru
 • Uyeda, Hidetsugu
 • Uyesugi, Masao
 • Yamaguchi, Ken
 • Yamamoto, Kiyoshi
 • Yoshimoto, George
 • Yoshiwara, Shiro B.
 • Yotsuya, Asaji
 • Domoto, K.
 • Yuzawa, G.
 • Suzuki, R.
 • Fujita, H.
 • Suzuki, Y.
 • Kraus, L. W.

Densho

Courtesy of the Matsuoka Family Collection, Densho

API